Vyhľadávanie
Centrálny nervový systém

Jedna z hlavných oblastí výskumu a vývoja je práve oblasť liekov na liečbu centrálneho nervového systému.
Aktuálne dostupné portfólio zahŕňa liečbu muskuloskeletálnych, neurologických a psychiatrických porúch.

Úsilie súčasného výskumu smeruje do oblasti liečby psychiatrických ochorení.

myom_banner_small215x161
rg_banner_aflamil-1
rg_banner_curiosin
rg_banner_escapelle
Picture1