Dôraz na kvalitu

 

Vo korporátnej politike kvality vydanej v roku 1999 sa senior manažment Gedeon Richter zaviazal k jej neustálemu zlepšovaniu. Cieľom programu kvality je zabezpečiť jej vynikajúcu úroveň, rovnako ako úroveň bezpečnosti a účinnosti týchto výrobkov v súlade s prísnymi právnymi predpismi a nariadeniami.

Všetky jednotky korporácie zohrávajú významnú úlohu pri plánovaní a realizácii kvality, pretože kvalita výsledných výrobkov závisí nielen od použitých materiálov vo výrobnom procese, ale aj od vybavenia a stavu výrobných liniek, od životného prostredia a neposlednom rade od kvalifikácie a profesijných skúseností a celkového zdravotného stavu zamestnancov .

Spoločnosť pozorne sleduje národné a medzinárodné predpisy a nariadenia v oblasti svojej činnosti pôsobenia (výskum liekov a ostaných prídavných látok, vývoj produktov, klinické skúšky, výroba atď.). Vzhľadom k nášmu rozsiahlemu portfóliu produktov a obchodnými vzťahmi s viac ako 80 krajinami, operačný program kvality obsahuje mnohostranné a veľmi zložité regulačné dodržiavanie zo strany hlavného oddelenia riadenia kvality.

Do procesu dodržiavania kvality sú zaradení všetci zamestnanci na príslušnej úrovni. Ich pravidelným školením a poskytovaním informácií kladieme dôraz na trvalé dodržiavanie kvalitatívnych predpisov.

myom_banner_small215x161
rg_banner_aflamil-1
rg_banner_curiosin
rg_banner_escapelle
Picture1