Starostlivosť o ženské zdravie

Starostlivosť o ženské zdravie je pre Gedeon Richter prioritou. Máme skúsenosti v oblasti gynekologickej liečby od roku 1901.

“V spoločnosti Gedeon Richter sme sa zaviazali zlepšiť zdravie žien a rozvíjať produkty, ktoré zlepšia ich kvalitu života a ochránia ich plodnosť.”

Erik Bogsch, predseda, Gedeon Richter Plc

Ženské zdravie

Starostlivosť o ženské zdravie je pre Gedeon Richter prioritou. Máme skúsenosti v oblasti gynekologickej liečby od roku 1901. Naším zámerom je ponúknuť najširší výber inovatívnych a spoľahlivých ženských produktov zdravotnej starostlivosti pre ženy.

Veríme, že poskytnutím komplexného portfólia starostlivosti o ženské zdravie, môžeme ženám pomôcť pri rôznych okamihoch ich života a správnej voľbe.

Gedeon Richter sa vyznačuje nepretržitým vývojom liekov a zdravotníckych pomôcok  v oblasti ženského zdravia.

Antikoncepcia pre zodpovednú voľbu

Gedeon Richter ponúka širokú škálu možností antikoncepcie, ktoré pomáhajú ženám vytvarovať ich život podľa želaní. Spoľahlivosť, bezpečnosť  a jednoduchosť používania  zohrávajú dôležitú úlohu pri výbere antikoncepčných metód. Preto Gedeon Richter vytvoril  širokú škálu antikoncepčných  produktov :

  • orálnej antikoncepcie prvej, druhej, tretej a štvrtej generácie
  • núdzovej antikoncepcie
  • a vnútromaternicových systémov

ktoré najlepšie vyhovujú osobným potrebám žien a kladú dôraz na zodpovedné plánovanie rodiny.

Tablety pre orálne použiti

Gedeon Richter má viac ako 100 rokov skúseností v oblasti hormonálnych prípravkov a poskytuje správnu voľbu pre bežnú aj núdzovú antikoncepciu.

Pri poskytnutí správneho výberu antikoncepcie berie do úvahy hlavne zdravie žien, ich potreby a zdravotný stav s cieľom zabezpečiť dokonalú starostlivosť a ženské zdravie (rodinná anamnéza, životný štýl, zdravotný stav,  vek a reprodukčný cyklus).

Gedeon Richter má na pamäti aj menej zrejmé ale rovnako dôležité kritériá pri výbere antikoncepcie akými sú: zdravie pokožky a vlasov, žiadne zvýšenie telesnej hmotnosti a zmeny nálady, konštantné libido a stabilita cyklu .

Hlavné molekuly uvádzané na trh spoločnosťou Gedeon Richter v Európskej únii, Spojených štátoch amerických, Spoločenstve nezávislých štátov, Latinskej Amerike, Japonsku a východnej Ázii sú:

Antikoncepcia s dlhodobým efektom

V januári 2017 Gedeon Richter podpísal dohodu o distribúcii a komerčnom využití levonorgestrel uvoľňujúcom vnútromaternicovom systéme (IUS), antikoncepcie pre západnú Európu. Tento výrobok je už dostupný vo väčšine strednej a východnej Európy.

Vnútromaternicový systém (IUS) antikoncepcie od firmy Gedeon Richter , obsahujúci levonorgestrel sa líši od iných dostupných antikoncepčných prostriedkov s dlhodobým efektom, ako sú IUD, injekčné lieky alebo implantáty. Ponúka možnosť použitia modernej, spoľahlivej a bezstarostnej antikoncepcie pre zodpovednú a sebavedomú ženu. IUS môže byť za určitých podmienok použitý aj na liečbu ťažkého menštruačného krvácania. IUS poskytuje vysoko účinnú a plne reverzibilnú dlhodobú hormonálnu ochranu, ktorej cieľom je zabezpečiť spokojnosť žien a nákladovo efektívnu podporu plánovania rodiny.

Pohodlnú a dlhodobú metódu antikoncepcie pre ženy a/alebo liečbu ťažkého krvácania z maternice, podporuje pokračujúca klinická štúdia ACCESS IUS¹ (A Comprehensive Contraceptive Efficacy and Safety Study of an IUS) – najväčšia klinická štúdia LNG-IUS, ktorá sa kedy uskutočnila v USA.

Pomocná ruka pre neplodné páry

Mnohé štúdie ukázali, že nedobrovoľná bezdetnosť v západnom svete má široké spektrum psychologických dopadov najmä na ženy. Patria medzi ne hlavne úzkosť, depresia, znížené sebavedomie, znížené libido a pocit straty kontroly a viny.

Neplodnosť je definovaná ako neúspech počatia po normálnom nechránenom pohlavnom styku najmenej jeden rok pre páry mladšie ako 35 rokov a 6 mesiacov pre páry nad 35 rokov.³

Tieto čísla odzrkadľujú 10 miliónov neplodných párov v EÚ, 6 miliónov v USA a 80 miliónov na celom svete. Neplodnosť ovplyvňuje ženy rôznymi spôsobmi a predstavuje veľkú životnú krízu pre mnohé páry, ktoré nie sú schopné otehotnieť.

Farmaceutická spoločnosť Gedeon Richter je odhodlaná riešiť potreby žien a je si vedomá dôležitosti plodnosti ženskej populácie.

V roku 2016 Gedeon Richter získal globálne práva (s výnimkou USA) pre inovatívny biosimulárny produkt, využívajúci ľudským rekombinantný folikulostimulujúci hormón r-hFSH, ktorý je pohodlne podávaný jednorazovým aplikačným perom. V súčasnosti je distribuovaný do viac ako 20. krajinách, kde získal významný podiel na trhu.

Zlepšenie kvality života žien s myómom maternice

Myóm maternice postihuje viac ako 40 miliónov žien v reprodukčnom veku, (20% až 40% v EÚ), s výrazným negatívnym dopadom na život žien. Chirurgický zákrok nemusí byť vhodnou voľbou pre všetkých pacientov, preto je dôležitá dlhodobá alternatívna liečba myómu maternice.

Vo Februáry 2012 Gedeon Richter vstúpil na trh s inovatívnym a efektívnym riešením pre liečbu myómov maternice. V máji 2015 Európska komisia schválila túto liečbu symptomatických myómov maternice. Podľa najnovších štatistík z februára 2017, bolo viac ako pol milióna žien liečených týmto preparátom v 77 krajinách na celom svete.

Pre koho je určený

Myóm maternice významne ovplyvňuje kvalitu života pacientov a spôsobuje:

Nadmerné krvácanie z maternice, anémiu, bolesť, príznaky tlaku, časté močenie alebo inkontinenciu a neplodnosť. UPA je v súčasnosti jedinou dostupnou liečbou, ktorá môže byť indikovaná na dlhodobé poskytovanie rýchlej, spoľahlivej a trvalej kontroly krvácania a významné zníženie objemu myómov maternice, bez významných nežiaducich účinkov.

Klinické štúdie potvrdili, že perorálny prípravok rýchlo a účinne znižuje krvácanie, zmierňuje alebo odstraňuje anémiu a vedie k významnému a trvalému zníženiu veľkosti myómov maternice u väčšiny pacientov. Tieto priaznivé účinky a dobre zdokumentovaná vysoká tolerancia lieku prispievajú k rýchlemu zlepšeniu kvality života u pacientov s myómom maternice.

Personalizovaná starostlivosť o ženy v menopauze

Menopauza je prirodzenou etapou života žien, nie je však nevyhnutne viazaná s vážnymi zdravotnými problémami. Na základe posledného prieskumu viac ako dve tretiny žien vo veku 40 až 55 rokov trpí aspoň jedným z príznakom menopauzy, najčastejšie návalmi tepla a jedna tretina z nich vyhľadá lekársku pomoc.

V súčasnosti je na trhu k dispozícii mnoho možností liečby, ako sú perorálne tablety (mono a kombinované), kvapky a gély alebo transdermálne gély a spreje na ľahké a ťažké symptómy menopauzy.

V roku 2015 Gedeon Richter predstavil unikátny produkt, ktorý je inovatívny, ľahko použiteľný, ponúka prispôsobené podávanie nízkych dávok hormónov do krvného obehu, čo znamená bezpečnú a tolerovateľnú možnosť liečby menopauzy.

S prihliadnutím na najnovšie odporúčania pri menopauze, ponúka transdermálna terapia od Gedeon Richter možnosť jemne doladiť dávkovania a prispôsobiť sa potrebám žien, v súlade so súčasnými pokynmi pre hormonálnu liečbu symptómov menopauzy. Toto riešenie je bezpečná a moderná voľba pre všetky ženy so symptómami menopauzy, ktoré sú náročné, moderné a ochotné žiť celý život bez obavy o zdravie a krásu aj počas menopauzy.

myom_banner_small215x161
rg_banner_aflamil-1
rg_banner_curiosin
rg_banner_escapelle
Picture1