Výskum

 

Výskum
Inovácia a výskum originálnych liekov zohrávajú kľúčovú úlohu v stratégii spoločnosti od čias, keď bola založená v roku 1901. S viac ako 1000 ľudí vo výskume a vývoji, sa Gedeon Richter stal jednou z najvýznamnejším farmaceutických firiem s originálnym výskumom v regióne.

Výskum a vývoj zahŕňa tri strategické smery:
– výskum a vývoj pôvodných malých molekúl,
– rekombinantné biotechnológie,
– generický vývoj produktu.

Výskum sa tradične sústreďuje na objavenie a vývoj účinných látok na liečbu ochorení centrálneho nervového systému, so zameraním na vývoj zlúčenín pre liečbu kognitívnych porúch, autizmu, migrény a obezity. Najsľubnejším výsledkom nášho originálneho výskumu sa zdá byť antipsychotikum cariprazine, vyvinutý pre liečbu schizofrénie a bipolárnej poruchy.

Súčasne je rozbehnutých viac ako desať ďalších projektov v skorých štádiách výskumu a v prvej fáze klinického skúšania.
Na základe skúseností z oblasti klasickej fermentácie za posledných 50 rokov a súčasných moderných poznatkoch v molekulárnej biológii, sme prijali strategické rozhodnutie na začatie vývoja a výroby tiež liekov rekombinantnej biotechnológie. Richter – Helm Biologics, založený spolu s HELM AG, vyvíja a vyrába mikrobiálne bielkovinové liečivá v Nemecku. Koncom roku 2009 sme založili biotechnologické laboratória a pilotné zariadenia v Budapešti a v roku 2016 plánujeme začať výrobu komerčnej novej línie. Tieto lieky budú určené na liečbu rakoviny a chronických zápalových ochorení.

Výskum generických prípravkov zahŕňa niekoľko terapeutických oblastní a rozširuje tak produktové portfólio o nemalý počet široko dostupných liekov.
Od roku 2010 sme tiež vyvíjali výskumnú a vývojovú činnosť v gynekológii s našou dcérskou švajčiarskou spoločnosťou. Jej výsledkom je liek Esmya, používaný pre predoperačnú liečbu miernych a ťažkých symptómov myómov maternice, ktorý môže výrazne znížiť veľkosť benígnych nádorov a s ním súvisiaceho krvácania, čo výrazne zlepšuje kvalitu života ženy. Vo väčšine európskych krajín na trh vstúpila v roku 2012 a v súčasnosti je dostupná v 33 krajinách sveta. Klinický výskum je v súčasnej dobe zameraný na jej dlhodobé, pravidelné užívanie, čím sa rozšíria jej existujúce terapeutické indikácie tak, aby žena nebola vždy nútená len k chirurgickému zákroku ako jedinému zásadnému riešeniu a mohla si život vychutnávať naďalej bez zásadného zásahu do jej tela.

Výskumné pobočky a aliancie

Naša spoločnosť sa aj naďalej zameriava na hľadanie nových partnerov a vytvorenie dohody o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja. Spolupracujeme s akademickými inštitúciami v ranných fázach výskumu a s priemyselnými partnermi predovšetkým v oblasti klinického vývoja.

Kľúčové spolupráce Richtra na poli výskumu a vývoja zahŕňajú dohody uzavreté s Mitsubishi – Tanabe Pharmaceuticals v Japonsku, Orion korporácií vo Fínsku a Forest Laboratories v USA. Táto spolupráca významne prispieva k úspechu nášho výskumu. Dohody o spolupráci poskytujú partnerom príležitosť vyvíjať potenciálne molekuly liekov v rôznych fázach za súčasného spoločného zdieľania možných rizík i nákladov. Výskum sa zameriava na oblasť centrálneho nervového systému, ktorá stále patrí medzi tie najťažšie, najmenej známe a jeho ochorenia poväčšine natrvalo významne menia život pacientov.

Výnimočné znalosti ľudí vo výskume Gedeon Richter sa spájajú so skúsenosťami našich partnerov vo vývoji, klinickom výskume a licencovania. Veríme, že aj v budúcnosti budeme spolupracovať na rozvoji terapií a budeme na trh uvádzať lieky, ktoré vedia poskytnúť nádej pre mnohých pacientov.
Súčasne Richter uzavrel komplexnú dlhodobú licenčnú spoluprácu s Mochida Pharmaceutical Co. Ltd. vo vývoji a uvádzaní na trh biotechnologického produktového portfólia Richtra a dve samostatných licencie a dohody o spolupráci so STADA Arzneimittel AG vo vývoji a marketingu dvoch biotechnologických produktov zahrňujúcich monoklonálne protilátky .

Spolupráca: V službách inovácií

Spoločnosť Gedeon Richter kladie veľký dôraz na vybudovanie medzinárodnej výskumnej spolupráce zameranej na vývoj nových molekúl a ich uvádzanie na trh. V snahe využívať na podporu inovácií medzinárodné skúsenosti spolupracuje s celým radom renomovaných medzinárodných farmaceutických firiem a výskumných inštitúcií. Spoločnosť Gedeon Richter podporuje mladých talentovaných ľudí, a to nielen v rámci firmy, ale aj na univerzitách a v akademických a výskumných inštitúciách. Je zapojená do spoločných výskumných programov spolu s viac ako tridsiatimi katedrami popredných univerzít a akademickými a výskumnými ústavmi v Maďarsku. Spoločnosť vynakladá na dosiahnutie svojich cieľov nemalé investície a organizuje ďalšie programy strategickej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja, predaja a marketingu, aby si tak zabezpečila pokračujúci dynamický vývoj a zaručila majetkovú štruktúru, ktorá predĺži jej súčasnú nezávislosť.

myom_banner_small215x161
rg_banner_aflamil-1
rg_banner_curiosin
rg_banner_escapelle
Picture1