Centrálny nervový systém

Centrálny nervový systém Prejsť na produkty

Jedna z hlavných oblastí výskumu a vývoja je práve oblasť liekov na liečbu centrálneho nervového systému. Aktuálne dostupné portfólio zahŕňa liečbu muskuloskeletálnych, neurologických a psychiatrických porúch.

Úsilie súčasného výskumu smeruje do oblasti liečby psychiatrických ochorení.

Produkty vyvinuté na liečbu centrálneho nervového systému sú dôležitou a neustále rastúcou súčasťou sortimentu spoločnosti Gedeon Richter.

Naše produkty

Dôraz na kvalitu

V korporátnej politike kvality vydanej v roku 1999 sa Gedeon Richter zaviazal k jej neustálemu zlepšovaniu. Cieľom programu kvality je zabezpečiť jej vynikajúcu úroveň, rovnako ako úroveň bezpečnosti a účinnosti týchto výrobkov v súlade s prísnymi právnymi predpismi a nariadeniami.

Všetky jednotky korporácie zohrávajú významnú úlohu pri plánovaní a realizácii kvality, pretože kvalita výsledných výrobkov závisí nielen od použitých materiálov vo výrobnom procese, ale aj od vybavenia a stavu výrobných liniek, od šetrenia životného prostredia a neposlednom rade od kvalifikácie a profesijných skúseností a celkového zdravotného stavu zamestnancov .

Spoločnosť pozorne sleduje národné a medzinárodné predpisy a nariadenia v oblasti svojej činnosti pôsobenia. Vzhľadom k nášmu rozsiahlemu portfóliu produktov a obchodnými vzťahmi s viac ako 80 krajinami, operačný program kvality obsahuje mnohostranné a veľmi zložité regulačné dodržiavanie zo strany hlavného oddelenia riadenia kvality.