Ostatné

Ostatné Prejsť na produkty

Viac než 110 rokov farmaceutických skúseností vo výrobe prinieslo spoločnosti Richter popredné miesto v svetovom farmaceutickom odvetví. Richter Group vyrába viac ako 200 liekov, ktoré zahŕňajú originálne, generické a licencované produkty, takmer zo všetkých terapeutických oblastí.

Zámerom spoločnosti je aj naďalej zvyšovať význam v regióne strednej a východnej Európy a pokračovať v zaisťovaní vyspelých liečivých prípravkov.

Naše produkty

Dôraz na kvalitu

V korporátnej politike kvality vydanej v roku 1999 sa Gedeon Richter zaviazal k jej neustálemu zlepšovaniu. Cieľom programu kvality je zabezpečiť jej vynikajúcu úroveň, rovnako ako úroveň bezpečnosti a účinnosti týchto výrobkov v súlade s prísnymi právnymi predpismi a nariadeniami.

Všetky jednotky korporácie zohrávajú významnú úlohu pri plánovaní a realizácii kvality, pretože kvalita výsledných výrobkov závisí nielen od použitých materiálov vo výrobnom procese, ale aj od vybavenia a stavu výrobných liniek, od šetrenia životného prostredia a neposlednom rade od kvalifikácie a profesijných skúseností a celkového zdravotného stavu zamestnancov .

Spoločnosť pozorne sleduje národné a medzinárodné predpisy a nariadenia v oblasti svojej činnosti pôsobenia. Vzhľadom k nášmu rozsiahlemu portfóliu produktov a obchodnými vzťahmi s viac ako 80 krajinami, operačný program kvality obsahuje mnohostranné a veľmi zložité regulačné dodržiavanie zo strany hlavného oddelenia riadenia kvality.