Kariéra

Aké je to pracovať v Gedeon Richter?

Stabilita a spoľahlivosť sú hodnoty, ktoré zásadne určujú firemnú kultúru našej spoločnosti.

Trvalé hodnoty

Naša spoločnosť stále vyznáva princípy definované jej zakladateľom napriek tomu, že hľadí dopredu a je silne zameraná na inováciu. Naše základné hodnoty sú nemenné a dodržiavané od ich počiatku.

Stabilita

Richter Gedeon je spoľahlivým hráčom vo farmaceutickom priemysle viac ako sto rokov a jeho úspech je založený na viacerých pilieroch vrátane opatrného zvažovania, efektívneho rozhodovania a trvalého prihliadania na dlhodobé strategické ciele.

Etika

Etické správanie je významným prvkom našej firemnej kultúry od jej počiatku. Je pre nás dôležité, že ľudia, ktorí tu pracujú, sa k sebe správajú so vzájomným rešpektom a dôverou. Etické podnikanie je dôležitou hodnotou i v spolupráci s našimi externými partnermi.

Príjemné prostredie

Pracujeme v priateľskej a rodinnej atmosfére. Veríme, že príjemné pracovné prostredie Vám dáva dôvod pracovať dlhé roky pre toho istého zamestnávateľa a sme presvedčení, že z dlhodobého hľadiska len tí zamestnanci, ktorí venujú dostatočnú pozornosť rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, sú schopní výkonu na vysokej a profesionálnej úrovni počas dlhého obdobia.

Inovácia

Inovácia je tradičnou hodnotou spoločnosti od jej založenia v roku 1901, kedy tým vzniklo súčasne dôležité centrum farmaceutického výskumu v strednej a východnej Európe. Iba ten, kto má inovatívne myslenie, dokáže prežiť a prinášať výsledok dlhodobo.

Záväzok

Jedným z tajomstiev úspechu spoločnosti spočíva v skúsenostiach a cenných know-how nahromadených počas mnohých generácií. Práve to je dôvod, prečo je pre nás veľmi dôležitý dlhodobý záväzok našich zamestnancov voči nám. Záväzok je ale obojstranný a naši zamestnanci sa môžu spoliehať na Richter Gedeon ako na pracovisko s dlhodobou perspektívou.

Orientácia na výkon

Keď lekárnik Gedeon Richter postavil prvý farmaceutické výrobný závod v Maďarsku, vo svojej dobe to bol podnik s výnimočným technologickým vybavením. Netrvalo dlho, bola založená spoločnosť, ktorá vyrábala lieky do niekoľkých krajín. Každý úspech firmy ale stojí na každodennej trpezlivej a neúnavnej snahe jej zamestnancov, ktorá musí byť rovnako podporená silnou orientáciou na výkon, pokrok a profesionalitu..

Tímová práca

V spoločnosti Gedeon Richter nájdete odborníkov z mnohých oblastí. Ich každodenná tímová spolupráca a konštruktívny prístup prináša finálny výsledok v podobe napĺňaní menších i väčších strategických firemných cieľov.