Výskum

Inovácia a výskum originálnych liekov zohrávajú kľúčovú úlohu v stratégii spoločnosti od čias, keď bola založená v roku 1901. S viac ako 1000 ľudí vo výskume a vývoji, sa Gedeon Richter stal jednou z najvýznamnejším farmaceutických firiem s originálnym výskumom v regióne.

Výskum a vývoj zahŕňa tri strategické smery:

  • výskum a vývoj pôvodných malých molekúl,
  • rekombinantné biotechnológie,
  • generický vývoj produktu.

 

Výskum sa tradične sústreďuje na objavenie a vývoj účinných látok na liečbu ochorení centrálneho nervového systému, so zameraním na vývoj zlúčenín pre liečbu kognitívnych porúch, autizmu, migrény a obezity. Najsľubnejším výsledkom nášho originálneho výskumu sa zdá byť antipsychotikum cariprazine, vyvinutý pre liečbu schizofrénie a bipolárnej poruchy.

„V našom výskumnom centre v Maďarsku pracuje viac než 1000 odborníkov, a patrí tak k najdôležitejším farmaceutickým výskumným centrám v strednej Európe.“


Erik Bogsch
Predseda Predstavenstva

Spolupráca: V službách inovácií

Spoločnosť Gedeon Richter kladie veľký dôraz na vybudovanie medzinárodnej výskumnej spolupráce zameranej na vývoj nových molekúl a ich uvádzanie na trh. V snahe využívať na podporu inovácií medzinárodné skúsenosti spolupracuje s celým radom renomovaných medzinárodných farmaceutických firiem a výskumných inštitúcií. Spoločnosť Gedeon Richter podporuje mladých talentovaných ľudí, a to nielen v rámci firmy, ale aj na univerzitách a v akademických a výskumných inštitúciách. Je zapojená do spoločných výskumných programov spolu s viac ako tridsiatimi katedrami popredných univerzít a akademickými a výskumnými ústavmi v Maďarsku. Spoločnosť vynakladá na dosiahnutie svojich cieľov nemalé investície a organizuje ďalšie programy strategickej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja, predaja a marketingu, aby si tak zabezpečila pokračujúci dynamický vývoj a zaručila majetkovú štruktúru, ktorá predĺži jej súčasnú nezávislosť.