Centrálny nervový systém

Vaskulárna demencia

Demencia je ochorenie charakteristické pre vyšší vek. Jeho prevalencia je 1 % vo veku do 65 rokov, avšak vo veku nad 65 rokov je to už 5,4 % a vo veku nad 85 rokov trpí demenciou takmer každý druhý človek. Z hľadiska výskytu jednotlivých typov demencie je hneď na druhom mieste za Alzheimerovou demenciou práve Vaskulárna demencia, ktorá predstavuje 15-30 % všetkých demencií. Na ich vzniku sa významnou mierou podieľajú ovplyvniteľné rizikové faktory spojené s nezdravým životným štýlom.

Samotnou príčinou vzniku Vaskulárnej demencie je porucha krvného zásobenia mozgu spôsobená stenózou, alebo uzáverom mozgových ciev, embóliou do mozgových ciev, alebo postihnutí, „malých ciev“ mozgu. Asi jedna tretina pacientov po CMP nad 65 rokov, má Vaskulárnu demenciu. Pri Vaskulárnej demencii je typickým príznakom úbytok kognitívnych funkcií, pričom k prvým príznakom často patrí porucha pamäte.