Psychiatria

Schizofréniu možno definovať ako vážnu duševnú poruchu, ktorá ovplyvňuje správanie, myšlienky a emócie. Hoci prvé symptómy si môžete všimnúť v období dospievania alebo v dospelosti, toto ochorenie sa začína už v skorších etapách života1.  U mužov sa symptómy väčšinou objavujú vo veku 15 – 25 rokov, pričom u žien je to zvyčajne neskôr (35 – 45 rokov). Schizofrénia sa v rámci pohlaví a kultúr diagnostikuje konzistentne2. Na celom svete trpí schizofréniou viac ako 21 miliónov ľudí, pričom toto ochorenie je častejšie u mužov než u žien3.

Schizofrénia sa prejavuje širokým spektrom identifikovateľných symptómov, ktoré však možno rozdeliť do týchto kategórií: pozitívne (ako sú halucinácie a bludy), negatívne (spojené s narušenou úrovňou vyjadrovania sa a motivácie) a kognitívne (problémy s usporiadaním si myšlienok a plánovaním)4.

Hlavným terapeutickým cieľom liekov, ktoré sú dnes dostupné, je zlepšiť celkové fungovanie, pričom najväčšie klinické zlepšenia sa dosahujú pri riešení pozitívnych symptómov. Moderné možnosti liečby by sa mali zameriavať na negatívne aj kognitívne symptómy, mali by sa často a konzistentne prehodnocovať a prispôsobovať individuálnym potrebám a preferenciám5. Úspešná antipsychotická liečba by mala v ideálnom prípade zahŕňať liečbu všetkých skupín symptómov, zlepšiť sociálne fungovanie a zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu kognitívnych funkcií. Hlavnou indikáciou veľmi úspešného liečebného plánu má byť zjavné zlepšenie celkového fungovania, výsledkom čoho je lepšia kvalita života6.

Rozhovor s prof. Stahlom

Prof. Stahl vysvetľuje úlohu receptorov dopamínu D3 pri kognitívnych a negatívnych symptómoch schizofrénie.

Rozhovor s prof. Pallantim

Prof. Pallanti rozpráva o novom trende a cieľoch psychiatrickej liečby.

Rozhovor s prof. Llorcom

Prof. Llorca rozpráva o fungovaní a inovatívnych prístupoch k liečbe schizofrénie.

Pre ďalšie informácie kliknite na uvedené odkazy:
https://reagila.pro
https://schizophrenia.life

  1. ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F20. Accessed July 2019
  2. Mathews M. Schizophrenia and Acute Psychosis. August 2013
  3. WHO schizophrenia fact sheet https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed July 2019
  4. NIH. Mental Health Information. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/index.shtml Accessed July 2019
  5. Carbon M, Correll CU. Dialogues Clin Neurosci. 2014 Dec;16(4):505-24. Review. PubMed PMID: 25733955; PubMed Central PMCID: PMC4336920.
  6. Sommi, 2017 (https://www.medscape.org/viewarticle/463775)