Reumatológia a ortopédia

Choroby podporného a pohybového aparátu(kostí, kĺbov, šliach, svalov) patria k najčastejčím chorobám vôbec a sú jednou z najčasteších príčin práceneschopnosti. Sú teda závažným medicínskym ekonomickým a sociálnym problémom.

Patria sem ochorenia degeneratívneho, zápalového a úrazového charakteru. Na liečbu týchto ochorení sa už niekoľko rokov úspešne používa aj nesteroidné antiflogistikum od spoločnosti Gedeon Richter – Aflamil® (aceklofenak). Aflamil® sa vyznačuje silným antiflogistický, antipyretickým a analgetickým účinkom, pri veľmi dobrej tolerancii v oblasti gastrointestinálneho traktu.

Aflamil® je dostupný vo forme tabliet, sáčkov a krému.

Mechanizmus účinku, COX selektivita a porovnanie tolerancie jednotlivých nesteroidných antiflogistík.

Aflamil® má silný antiflogistický a analgetický účinok pričom pri porovnaní s inými NSAID sa vyznačuje veľmi nízkym výskytom nežiaducich účinkov v oblasti hornej časti GIT