Kardiovaskulárny systém

Kardiovaskulárny systém

Kardiovaskulárne ochorenia zastávajú popredné pozície z pohľadu úmrtnosti na celom svete. Vo väčšine prípadov (75%) je to hypertenzia.

Spoločnosť Gedeon Richter má široké produktové portfólio na inovatívnu liečbu i prevenciu, aby spomínaný trend znižovala a umožnila tak ľuďom plnohodnotne žiť ich životy aj po odhalení týchto ochorení.

Naše liečivá získali ocenenia za inováciu pri viacerých príležitostiach a ich účinnosť ich zaradila do každodennej rutiny lekárov v Maďarsku a inde. Spoločnosť Gedeon Richter je lídrom vo vývoji a výrobe farmaceutických prípravkov na liečbu kardiovaskulárnych ochorení. Napriek tomu neustále rozširuje rozsah kardiovaskulárnych prípravkov a poskytuje komplexné terapie.

Ako výrobca liekov je naším cieľom zlepšiť kvalitu života ľudí a zaobchádzať s inovatívnymi, efektívnymi a cenovo dostupnými produktmi pre pacientov. 

Dôraz na kvalitu

V korporátnej politike kvality vydanej v roku 1999 sa Gedeon Richter zaviazal k jej neustálemu zlepšovaniu. Cieľom programu kvality je zabezpečiť jej vynikajúcu úroveň, rovnako ako úroveň bezpečnosti a účinnosti týchto výrobkov v súlade s prísnymi právnymi predpismi a nariadeniami.

Všetky jednotky korporácie zohrávajú významnú úlohu pri plánovaní a realizácii kvality, pretože kvalita výsledných výrobkov závisí nielen od použitých materiálov vo výrobnom procese, ale aj od vybavenia a stavu výrobných liniek, od šetrenia životného prostredia a neposlednom rade od kvalifikácie a profesijných skúseností a celkového zdravotného stavu zamestnancov .

Spoločnosť pozorne sleduje národné a medzinárodné predpisy a nariadenia v oblasti svojej činnosti pôsobenia. Vzhľadom k nášmu rozsiahlemu portfóliu produktov a obchodnými vzťahmi s viac ako 80 krajinami, operačný program kvality obsahuje mnohostranné a veľmi zložité regulačné dodržiavanie zo strany hlavného oddelenia riadenia kvality.