O nás

Richter Gedeon Plc.

Gedeon Richter Plc. so svojou centrálou v Maďarsku je špecializovanou farmaceutickou spoločnosťou zameriavajúcou sa na inovácie. Jej aktivity zahŕňajú výrobu, výskum, vývoj, predaj a marketing v oblasti farmácie.

Spoločnosť existuje už viac ako 110 rokov. Má výrobné pobočky v piatich krajinách a svoje produkty predáva prostredníctvom vlastnej obchodnej siete v takmer stovke krajín na celom svete. Spoločnosť zamestnáva viac ako 10 000 zamestnancov.

Gedeon Richter má dlhodobo pôsobiacu obchodnú sieť v Maďarsku, strednej a východnej Európe a v krajinách SNŠ. S cieľom podporiť predaj svojich výrobkov pre oblasť gynekológie v Nemecku, Taliansku, Španielsku, Rakúsku, Portugalsku a Švajčiarsku, vytvorila koncom roka 2011 svoje obchodné zastúpenie a marketingovú sieť aj v západnej Európe. Prostredníctvom partnerov dodáva svoje produkty aj v Spojených štátoch amerických.

Hlavným cieľom spoločnosti je pomôcť verejnosti znížiť výskyt chorôb pomocou inovatívnych produktov a tým prispieť k zlepšeniu kvality ľudského života.

Richter Gedeon Plc.