Naše hodnoty

Ľudia

Sme tu pre ľudí, pre pacientov, odbornú verejnosť tak aj pre našich zamestnancov. Túto skutočnosť si uvedomujeme a svedomito plníme od základu.

Len ten, kto žije vyvážený život, je schopný výkonu, ktorým je u nás opäť kontakt s ľuďmi na poli poskytovania odborných informácií na profesionálnej úrovni z oblasti našich liekov.

Tímová kultúra

Každodenná tímová spolupráca a konštruktívny prístup prináša finálny výsledok. Uvedomujeme si dôležitosť jednotlivca a súčasné nevyhnutnú potrebu pracovať spolu.

Inovácia a kvalita našich liekov

Inovácia je tradičnou hodnotou aj materskej spoločnosti od jej založenia. Iba ten, kto má inovatívne myslenie, dokáže prežiť a prinášať výsledok dlhodobo.

Spokojnosť zákazníkov

Jeden krát zákazníka presvedčiť je ľahké.

Na to, aby sa zákazník vracal je potrebné okrem spokojnosti aj dôvera a dostupnosť. Ich súlad je často neľahkou úlohou.

Starostlivosť o ženské zdravie je pre nás prioritou. Máme najširší výber inovatívnych a spoľahlivých produktov v oblasti ženskej starostlivosti.