Biotechnológia

Cesta budúcnosti

Pre spoločnosť je v rámci dlhodobého plánovania nevyhnutné, aby si určila nové oblasti, ktoré jej v budúcnosti môžu slúžiť ako prelomový bod. Vo farmaceutickom priemysle je takouto oblasťou práve biotechnológia. Na základe skúseností získaných za posledných 50 rokov týkajúcich sa klasickej fermentácie a pokroku v oblasti molekulárnej biológie prijala spoločnosť Gedeon Richter strategické rozhodnutie začať vyvíjať a vyrábať biotechnologické lieky. V roku 2007 sa spojila so spoločnosťou HelmAG a založila v Nemecku spoločnosť Richter-Helm Biologics. V súčasnosti je to najmodernejší závod, ktorý sa špecializuje na bakteriálny odbor biotechnológie a vyrába rekombinantné proteíny, vrátane výskumu a vývoja skúšobných výrobných kapacít. Zároveň v roku 2012 dokončila spoločnosť Gedeon Richter v maďarskom meste Debrecín investičný projekt v hodnote 84 miliónov EUR. Nové biotechnologické centrum bude spočiatku vyrábať vzorky pre klinické testy s využitím buniek cicavcov a neskôr sa bude venovať vývoju a výrobe biofarmaceutických produktov. Výroba komerčných produktov by sa mala začať v roku 2016.

Cieľom spoločnosti je vytvoriť komplexnú a konkurencie schopnú produktovú líniu, ktorá môže pomôcť rozšíriť jej domáce i medzinárodné portfólio.

„V našom výskumnom centre v Maďarsku pracuje viac než 1000 odborníkov, a patrí tak k najdôležitejším farmaceutickým výskumným centrám v strednej Európe.“


Erik Bogsch
Predseda Predstavenstva

Výrobný podnik v Debrecíne je v súlade s najnovšími štandardami kladenými na kvalitu, bezpečnosť a ochranu životného prostredia vo farmaceutickom priemysle. Jeho založením vzniklo tiež 150 nových pracovných miest pre vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorých tréning začal pred niekoľkými rokmi v spolupráci s Univerzitou v Debrecíne.

Uvedením biotechnologických preparátov na trh sa rozšíri produktové portfólio spoločnosti Gedeon Richter o produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré sú prísľubom hlavne pre pacientov určitých chronických ochorení, kde klasická medicína nedosahuje očakávané výsledky.