Farmakovigilancia

Čo je farmakovigilancia?

Pojem farmakovigilancia pozostáva zo slova pharmakon (gréc. liek, droga) a vigilare (lat. bdieť), čo znamená, že dané pomenovanie vyjadruje dohľad nad nežiaducimi účinkami farmaceutických produktov a liekov. Dohľad zabezpečuje bezpečnú terapiu, hodnotí účinnosť liekov a monitoruje výskyt nových i známych nežiaducich účinkov.

Farmakovigilancia je teda súborom aktivít za účelom bezpečného užívania liekov. Podľa definície WHO z roku 2002 je farmakovigilancia definovaná ako vedecký odbor venujúci sa aktivitám spojených s detekciou, hodnotením, pochopením a prevenciou nežiaducich účinkov alebo iných problémov súvisiacich s liekmi.

Podľa Európskej komisie je farmakovigilancia procesom a vedou monitorujúcou bezpečnosť liekov a súčasne príjma opatrenia vedúce k zníženiu rizík a zvýšeniu prínosu liekov.

„V našom výskumnom centre v Maďarsku pracuje viac než 1000 odborníkov, a patrí tak k najdôležitejším farmaceutickým výskumným centrám v strednej Európe.“


Erik Bogsch
Predseda Predstavenstva

Farmakovigilancia

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na bezpečnosť lieku a farmakovigilanciu považuje za spôsob, ako zabezpečiť bezpečný liek pre lekárov i pacientov súčasne v súlade s aktuálne platnými predpismi a nariadeniami.

Spoločnosť Gedeon Richter neustále poskytuje pacientom a lekárom aktuálne informácie pre zaistenie bezpečného užívania liekov a snaží sa odpovedať na všetky otázky, ako náhle sa objavia zo strany pacientov i lekárov. Za týmto účelom sú nastavené presné komunikačné kanály a informačné rozhrania.